Karen Kunc  (BIO)

Oscillation Shift,  2015

woodcut

17" x 56"

Karen Kunc  (BIO)

Persian Flower,  2014

woodcut

25" x 64"

Karen Kunc  (BIO)

Windward Axis,  2016

woodcut and pochoir

13" x 57"

Karen Kunc  (BIO)

Clouds and Sparks,  2011

woodcut

30" x 35"

Karen Kunc  (BIO)

Water and Smoke,  2011

woodcut

30" x 35"

Karen Kunc  (BIO)

Plant Architecture,  2016

monoprint

20" x 32"

Karen Kunc  (BIO)

Floral Transition,  2016

monoprint

20" x 32"

Karen Kunc  (BIO)

Rifts of Condensities,  2016

woodcut

21" x 36"

Karen Kunc  (BIO)

Along an Event Horizon,  2013

woodcut

21" x 57"

Karen Kunc  (BIO)

Whelming Waters,  2011

woodcut on Okawara paper

38" x 72"

Karen Kunc  (BIO)

Fireformed, River Washed,"  2015

woodcut with Akua ink

18" x 55"

Karen Kunc  (BIO)

Dawn,  2011

woodcut, mokuhanga woodblock, watercolor, wax

22" x 42"

Karen Kunc  (BIO)

Bay,  2011

woodcut, mokuhanga woodblock, watercolor, wax

22" x 42"

Karen Kunc  (BIO)

Swell,  2011

woodcut, mokuhanga woodblock, watercolor, wax

22" x 42"

Karen Kunc   (BIO)    Inlet ,  2011  woodcut, mokuhanga woodblock, watercolor, wax  22" x 42"

Karen Kunc  (BIO)

Inlet,  2011

woodcut, mokuhanga woodblock, watercolor, wax

22" x 42"

 

Karen Kunc  (BIO)

Biocosmic Wave,  2013

woodcut

30" x 35"